Postadress : Strandhs Truck-jour AB Box 145 232 22 Arlöv . Godsadress: Företagsvägen 29 Hus 5 232 37 Arlöv .